Dr Sebastian Borowicz

doktor nauk historycznych, archeolog klasyczny, historyk sztuki starożytnej, sekretarz PMSE, członek Komitetu Redakcyjnego Serii Figurae Wydawnictwa UJ. Zajmuje się badaniami komparatystycznymi i kulturoznawczymi ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia wizualności oraz semiotyki obrazu. Brał udział w badaniach grantowych NCN (Wydział Artes Liberales UW, Wydział Polonistyki UJ) oraz terenowych w Grecji i na Cyprze. Od 2004 do 2010 członek Australian Archaeological Expedition to Paphos. Stypendysta m.in. Rządu Republiki Grecji, The Leventis Foundation, Fundacji Lanckorońskich. Publikował m.in. w Kontekstach, Tekstach Drugich, Études et Travaux oraz tomach zbiorowych. Współautor takich książek jak Stara rebeliantka. Studia nad semantyką obrazu (2012) oraz Anty-BeatryczeStudia nad historią kulturową obrazu pijanej i szalonej staruchy (2016). Obecnie współpracuje z Wydziałem Polonistyki UJ. 

Kontakt: sebastian.borowicz@uj.edu.pl