Dr hab. Joanna Hobot-Marcinek

Dr hab. Joanna Hobot-Marcinek, adiunkt w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej, metodyk, literaturoznawca, teatrolog.
Przedmiotem jej naukowych badań są: Przemiany edukacji polonistycznej i jej interdyscyplinarny wymiar, zmagania literatury polskiej z cenzurą PRL, retoryka współczesna, recepcja toposów antycznych w kulturze współczesnej, stereotypy w kulturze i edukacji oraz relacja obraz-tekst.
Autorka wielu publikacji z zakresu literaturoznawstwa i metodyki nauczania języka polskiego, w tym książek:
Gra z cenzurą w poezji Nowej Fali. 1968-1976, WL, Kraków 2000.
Stara Rebeliantka. Studia nad semantyką obrazu, WUJ, Kraków 2010, współautorzy: Sebastian Borowicz, Renata Przybylska.
Stara Baba i Goethe. Doświadczenie i transgresja starości. Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Jarosław Iwaszkiewicz, WUJ, Kraków 2012.
Anty-_Beatrycze. Studia nad historią obrazu szalonej i pijanej staruchy , Kraków 2016 współautorzy Sebastian Borowicz, Renata Przybylska.